Vyberte stránku

o tds a bozp víme vše

QUALITY MANAGEMENT | QM-4C, s.r.o.

Specializujeme se na výkon technického dozoru stavebníka („TDS“) nad prováděním staveb ve smyslu ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a dále zajišťujeme výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. („koordinátora BOZP“), při realizaci pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb.

JSME TÝM STAVEBNÍCH SPECIALISTŮ

tds

KVALITA, TERMÍNY, FINANCE

Jako TDS jsme mezičlánek mezi stavebníkem (investorem) a zhotovitelem stavby. Kontrolujeme a dozorujeme kvalitu, včasné a hospodárné provádění prací a dodávek v souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby a smluvními podmínkami výstavby.

Službu zajišťujeme autorizovanými osobami v příslušném oboru, případně osobami s oprávněním Ministerstva dopravy k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací.

BOZP

BEZPEČNOST NA STAVBÁCH

Naši koordinátoři BOZP dohlíží na dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zároveň koordinují prevenci rizik spojených s BOZP.

Službu KOO BOZP zajišťujeme osobami s osvědčením o odborné způsobilosti.

založeno 2020

na zkušenostech od roku     1983